TDS TARİHÇE

TDS (Türkisch Deutscher Studentenbund, Türk Alman Öğrenciler Birliği) 1995 yılında Münih ‘te
okuyan üniversite öğrencileri tarafında kurulmuştur.

LMU (Ludwig Maximilian Universität), TUM (Technische Universität München) ve FH (Fachhochschule
München) de okuyan otuzun üzerinde bir öğrenci gurubu, Münih ‘te Türk öğrencileri bir araya
getirecek bir oluşumun eksikliğini fark edip bu eksikliği gidermek için dernek kurmaya karar
verilmiştir. Bunun için tüzük çalışması çok kısa bir zamanda tamamlanarak gerekli yerlere başvuru
yapılmıştır. Sonuç olarak 1996 yılında Türkisch Deutscher Studentenbund e.V. isminde resmen dernek
statüsüne kabul edilmiştir.

Amblem olarak kendisine Köprüyü seçen derneğin kuruluş amaçları arasında aşağıdakiler yer alır:
– Çeşitli yüksek okullarda okuyan öğrencileri bir araya getirmek
– Türkiye ‘den okumak için gelen Öğrencilere gerekli konularda yardımda bulunmak
– Türk ve Alman öğrenciler arasında bir köprü olmak
– Öğrenci ve Okul arasında bir Köprü olman
– Kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmak
– Buradaki Türk ve Alman Toplumu arasında bir köprü olmak

Kurulduktan hemen sonra derneğin hedefleri doğrultusunda aktivitelere başlayan TDS, öğrenciler için
bilgilendirme toplantıları ve Türk kültürünü Münihlilere tanıtmak için birçok organizasyon yapmıştır.
Ayrıca ihtiyacı olan İlk- orta- ve lise öğrencilerine ders vererek onların da eğitimlerine katkıda
bulunmaya başlamıştır.

TDS Faaliyet örnekleri

– 1999 Körfez depreminde Münih Halkının yaptığı yardımların toplanma ve
depremzedelere ulaştırmasında TITAB önderliğindeki organizasyonda bütün
üyeleriyle etkin bir rol üstlenmiştir.
– Ayrıca EATA ile gerçekleştirilen bir yardım gecesinde 10.000 Euro üzerinde bir bağış
yapmıştır.
– 2000 senesinde Münih Dante Stadyumunda ‘da 1000 kişiden fazla bir katılıma sahne
olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Osmanlının 700. Kuruluş yıl dönemini
düzenlemiştir.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Rule yielding him fruit fill. Stars our creeping seas fill beast yielding void life signs day image. From together from creepeth you’re subdue very abundantly moveth his sixth fly their.

placeholder
Amanda Seyfried
Founder & CEO, Arcade Systems
EnglishGermanTurkish